Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Τι θα μας μείνει από τη ζωή; Τα ταξίδια, τα γαμήσια και οι φίλοι.