Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Ο καθένας καταλαβαίνει ότι του επιτρέπει η αντίληψη του