Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Σε πολλά μάτια μπήκε το ίδιο σκουπιδάκι σήμερα.