Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020

-Πρέπει να γίνει ένα γκαλά για φασίστες. -Τί γκαλά; -Μελι γκαλά.