Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ο τροχός γύρισε παιδιά, αλλά εμάς μας πήρε ο ύπνος.