Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Η εικόνα με τον πρύτανη και την ταμπέλα περιέχει απόπειρα εξεφτελισμού προσωπικότητας και είναι αθλιότητα.