Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Μέχρι και μπάνιο έκανα. Παντού, όλο το σώμα όπως οι γυναίκες.