Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Στα καλά νέα της ημέρας, η Βουλή στην Κύπρο ψήφισε ότι ο βιασμός θα τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη