Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Θα έρχονται τα μαλακισμένα με τις μάσκες να μας πουν τα κάλαντα και δεν θα ξέρουμε αν είναι τα ίδια!