Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο,, ούτε καν η καθημερινότητα μας