Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Αν κατέβουμε στην πορεία για το Πολυτεχνείο στιβαγμένοι μέσα σε λεωφορεία;