Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Αγαπάς όταν η αγάπη σου εκτιμάται, αλλιώς δεν αγαπάς, καταστρέφεσαι.