Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Έστρωσα τα χαλιά και τώρα περπατάω απ τα κενά μην τα λερώσω