Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Αν στα 40+ δεν έχεις καταφέρει να είσαι Άνθρωπος δεν με ενδιαφέρει καμία προσωπική σου επιτυχία.