Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Πάντα καταλαβαίνω όταν μου την πέφτει κάποιος. Συνήθως 2-3 χρόνια μετά.