Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Αντί να βρίζετε την κυβέρνηση μας για το ρεύμα γιατί δεν κάνετε μπάνιο με κρύο νερό; Τι θα πάθετε;