Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Βλέπω εκδηλώσεις λατρείας για την κυβέρνηση. Δεν κρατιέται ο κόσμος, θέλει να αγκαλιάσει τους υπουργούς.