Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Δεν θέλω να είμαι ούτε ζητούμενο, ούτε δεδομένο. Θέλω να είμαι προτεραιότητα.