Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Όποιος υποψήφιος βγει και πει "θα ελέγξουμε μια προς μια τις απευθείας αναθέσεις και θα τις στείλουμε στη δικαιοσύνη" και το πραγματοποιήσει, θα ψηφίζεται ισοβίως