Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

20% αυξήθηκε το φυσικό αέριο μετά την συμφωνία των χωρών της Ευρώπης να μειώσουν 15% την κατανάλωση. Η ηγεσία της ΕΕ είναι κλόουν κανονικοί