Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

όπως με την ηλικία έτσι και με τη θερμοκρασία, μέχρι 27-28 θα κάτσεις να συζητήσεις, να διαφωνήσεις να το λύσεις, από 30 και πάνω απλά γνέφεις σαν τον Ξιφουνών στο εκείνες κι εγώ